Smitte i vår region

Det siste døgnet er det tatt vel 400 tester ved UNN, og det er påvist to smittede i Troms og Finnmark (ingen bosted i fylket vårt). Lyngen har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

Vaksinasjon i Lyngen

De første vaksinene er ankommet Norge, og i romjula vil det foretas vaksinasjon i utvalgte kommuner i Sør-Norge. Det er hensiktsmessig ut fra transporttid og smittetrykket, som er nokså høyt enkelte steder. Vaksinasjon i Lyngen vil starte opp etter nyåret, der kommunen vil få sendt et ukjent antall  doser hver uke: hvor mange og hvor ofte vil avklares i løpet av få dager.

Hver pasient som skal ha vaksinen må få den to ganger med minst 21 dagers mellomrom. Effekt av vaksinen kommer 7 dager etter 2.injeksjon, det vil si minst 28 dager etter første dose. Når det gjelder bivirkninger, så er de mild til moderat og gikk over etter noen dager. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og som får hjelp fra hjemmetjenesten vil bli prioritert først pga svært høy risiko for alvorlige symptomer hvis de blir smittet.

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Lyngen oppdatert fortløpende med viktige nyheter om pandemien og vaksinasjon.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune