STATUS KORONA OG VAKSINASJON

Torsdag 21.01.21 kl. 09.00

  

Smitte i vår region og i Lyngen

I område Troms er det kun påvist tre smittede siste døgnet: en i Kvæfjord og to i Tromsø (begge fra reise i utlandet). Det er ingen nye smittede i vår kommune på lengre tid.  Smitten hos militært personell fra NATO styrker i Midt-Troms fra forrige uke er nå stoppet opp, og aktuelt personell er fortsatt i karantene. Det er god dialog med ledelsen i forsvaret, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell ut i samfunnet.

 

Vaksinasjon i Lyngen

Vaksinasjon startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne på Lyngstunet, og i går fortsatte vaksinasjonsteamet fra helsestasjonen med omsorgsboligene i Lenangen (bildet). Fra neste uke står brukere av pleie-omsorgstjenester for tur, samtidig som vi vil vaksinere helsepersonell på sykehjem.

Vi er forespurt om vi ville kunne gjøre massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen, innen få uker. Lyngen kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Vi vil vite om vi får vaksinen i slutten av januar, og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.

 

Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. Alle innbyggere i Lyngen må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne. Mer informasjon, se link:https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Lyngen kommune