Vi vet antall doser uke for uke, det vil si at vi ikke vet hvor mange doser vi får om to uker. I tillegg har retningslinjene fra FHI endret seg flere ganger, og kan skje igjen. Det gjør det vanskelig å forutse når hver enkelt innbygger vil få sin dose.Vi tar sikte på å starte vaksinering av gruppe 4, dvs. alle personer mellom 65 og 74 år samt personer i risikogruuppa etter påske. (se link for hvem dette er): https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer.