Lyngen har kommet langt i sin vaksinasjon, og vil neste uke få en stor mengde vaksiner. Det betyr at vi anbefaler alle våre innbyggere som ikke har tatt første vaksinedose om å bestille time for vaksinasjon!  

Time til vaksinering til dose 1 kan bestilles på remin.no eller telefon 40028 598, evt. 400 28 501. Vi flytter timene automatisk til dere som har fått time etter 12 uker, i og med vi gjør intervallene mellom første og andre dose kortere. 

I ukene fremover vil vi få Moderna vaksine i tillegg til Pfizer. Den beskytter minst like bra, er nokså lik Pfizer og kan settes som dose 2 selv om du har tatt Pfizer i første dose. Det er nokså like bivirkninger, og effekten av å få en dose Pfizer og en dose Moderna gir muligens enda bedre beskyttelse. Dere kan ikke velge hvilken vaksine dere får, vi er nødt å bruke det vi har på gitte tidspunkt.
 
Fra neste uke vil vi korte ned tiden mellom 1. og 2.dose vaksine, fra 12 uker til 4-6 uker. Det vil ikke være aktuelt med dose to før etter fire uker uansett.
 
Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege