Lyngen har kommet langt i sin vaksinasjon, og vil neste uke få en stor mengde vaksiner. Det betyr at vi anbefaler alle våre innbyggere som ikke har tatt første vaksinedose om å bestille time for vaksinasjon!

Time til vaksinering til dose 1 kan bestilles på remin.no eller telefon 400 28 598, evt 400 28 501. Vi flytter timene automatisk til dere som har fått time etter 12 uker, i og med vi gjør intervallene mellom første og andre dose kortere.

I ukene fremover vil vi fortsatt bare få Pfizer, tidligere oppdatering sa også Moderna vaksine: det vil ikke Lyngen få.

Fra neste uke vil vi korte ned tiden mellom 1. og 2.dose vaksine, fra 12 uker til 4-6 uker. Det vil ikke være aktuelt med dose to før etter fire uker uansett.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege