Strategisk næringsplan for 2021-2026 legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Kommentarer og innspill sendes Lyngen kommune på post@lyngen.kommune.no innen 10. oktober 2021.

Hørings doukement finnes i linken under.

Strategisk næringsplan Lyngen kommune, 2021-2026.pdf