Tidligere streamede møter i Lyngen kommunestyre finner du på de ulike datoene under: (NB! På noen av møtene har vi hatt litt tekniske problemer, slik at deler av møtet kan være noe amputert.)

Lyngen kommune - kommunestyremøte 13.10.2021

24. juni 2021
6. mai 2021 DEL 1
6. mai 2021 DEL 2
22.april 2021
16.mars 2021
04.mars 2021
15.desember 2020 DEL 1
15.desember 2020 DEL 2
30.september 2020
18.juni 2020