Lyngen kommune ved Næringsutvalget har vedtatt et tilskudd på 150.000 som skal benyttes til styrking av turistinformasjonen på Lyngseidet. Funksjonen utøves i dag av biblioteket på Lyngseidet.

Vi ser for oss en aktør med et etablert tjenestetilbud på Lyngseidet som også kan påta seg rollen som turistinformasjon ved siden av sin etablerte tjeneste. Følgende gjelder:

  1. Tjenesten skal ivareta alle reislivsaktører i Lyngen. Den enkelte reiselivsaktør skal kunne presentere sine tjenester i standardisert brosjyreform og fremlegge disse lett tilgjengelig for reisende, i lokalet til turistinformasjonen.

  2. Tjenesten bør være lokalisert på strekningen mellom rådhuset og fergekaia. Det bør settes av et areal tilsvarende 12-15 m2 inkl. stativer, PC og sofa/stoler for gjestene. Lyngen kommune vil levere skilt for turistinformasjon.

  3. Tilbydere må ha god kunnskap om reiselivet i Lyngen og regionen for øvrig.

  4. Tilgjengelighet er viktig og vi ser for oss åpningstider mellom 9 og 16. På måneder med mye besøk ønsker vi å vurdere utvidet åpningstid, tilsvarende redusert åpningstid i perioder med lite besøk.

  5. Tilbyder bør snakke og skrive engelsk flytende.

  6. Kvartalsvis rapportering til Lyngen kommune med statistikk over besøkende, oversikt overhenvisninger mao.

I første omgang er dette en prøveordning frem til 30.4.2021 med start 1.8.2020. Henvendelser kan gjøres til Lyngen kommune v/Svein Eriksen, telefon 92038575 eller e-post svein.eriksen@lyngen.kommune.no  Tilbud med løsningsforslag sendes post@lyngen.kommune.no  innen 20.7.2020.