Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Søknaden sendes til

 

 

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lyngstunet helse- og omsorgssenter avd helsestasjon
Telefon:77711717
Postadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET
Besøksadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 12:26
Språk Norsk - Norwegian