Åpningstider for svømmehallene

Eidebakken svømmehall:

Mandag, tirsdag og torsdag:

1700-2100: Svømming for familier og ungdom opp til og med 20 år (født 2001)

Onsdag:

1700-1900: Svømming for familier og ungdom opp til og med 20 år (født 2001)

Lørdag:

1100-1400: Familie- og ungdomssvømming

Lenangen svømmehall:

Mandag og torsdag:

1700-2000: Svømming for familier og ungdom opp til og med 20 år (født 2001)

 

Max 10 deltagere per gruppe.

Alle besøkende må registrere seg med fullt navn, og, for ungdom, kontaktinformasjon til foresatte.

Her PDF document ODT document kan du lese mer om smittevern og regler i svømmehallene