Åpningstider for svømmehallen på Eidebakken skole 

 

Dag

Kl.slett

Gruppe

Mandag

16.30 – 19.00

19.00 - 20.30

Svømming for alle

Ungdom (12-25)

Tirsdag

17.00 - 19.30

19.30 – 21.00

Svømming for alle

Voksne

Onsdag

16.30 – 19.00

19.00 - 20.30

Svømming for alle

Ungdom (12-25)

Torsdag

17.00 - 19.30

19.30 – 21.00

Svømming for alle

Voksne

Lørdag

11.00 – 14.00

Svømming for alle

 

 

Vi har ingen fast nedre aldersgrense for å bade uten foresatte. Alle som skal bade alene må være svømmedyktige, og i tillegg må foreldrene gjøre en vurdering, gjerne sammen med badevakten, på om barnet er modent nok.