Melding fra teknisk drift i Lyngen kommune: 
Teknisk drift anmoder abonnenter tilknyttet Furuflaten vannverk om å spare på vannet. Dette er fordi vi har hatt en lang periode med lite nedbør og vi er noe usikre på hvor store nedbørsmengder som kommer de nærmeste ukene.