VED BEHOV FOR KONTAKT MED LYNGEN LEGEKONTOR

RING 400 28 500

 MANDAG TIL FREDAG: 08.30 OG 11.30 og  12.30 OG 14.30

 

UTENOM ÅPNINGSTIDEN:

VED AKUTT HJELP

RING 116 117

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING 113