Nord-Troms Studiesenter inviterer til temadag på Olderdalen Kultursenter 26.02.19