Sivilforsvaret vil teste sine anlegg onsdag 12 juni 2019 kl 12 og sirenene kan høres i områdene:

  • Lyngseidet sentrum
  • Oksvik/Mellomjord
  • Furuflaten

 

Det blir gitt 3 korte signal 3 ganger med 1 minutts mellomrom.

 

Sivilforsvaret vil for øvrig teste anleggene 2 ganger pr år for fremtiden.

Det vil også da bli gitt 3 korte signal 3 ganger med 1 minutts mellomrom.

Tidspunkt for dette vil være:

2.onsdagen i januar og 2. onsdagen i juni klokken 12:00