Melding fra kommuneoverlegen i Lyngen vedrørende vannkvalitet for vann fra ny grunnvannskilde i Furuflaten:

Vannprøver har vist god kvalitet. Alle kan bruke/drikke vannet, unntatt personer med nedsatt immunforsvar, f.eks revmatisk sykdom, kreft o.l: de anbefales for sikkerhets skyld å koke vannet før drikke/matlaging.