Følgende tiltak er innført for legetjenesten, både for å hindre smittespredning i befolkningen og for å beskytte helsepersonell: 

  • All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret.
  • Det er opprettet et ekstra telefonnummer 400 28 501 i tillegg til eksisterende telefonnummer 400 28 500 på dagtid mandag til fredag kl. 08:30 til 15:00.
  • Alle vanlige timer utsettes. Pasienter som er oppsatt på timer vil bli kontaktet. 
  • Pårørende og andre som skal følge pasient til legekontoret, bes vente utenfor.
  • Pasienten bes sitter med god avstand fra hverandre på venterommet.
  • Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig.
  • Det benyttes et eget smittekontor utenfor legekontorets lokaler ved mistanke om koronasmitte.

Ved akutte hendelser ring 113. Øyeblikkelig hjelp hele døgnet ring 116117.

Mer informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttet sine sider

 

Kommuneoverlege Carol Pascoe