Eidebakken skole har behov for tilkallingsvikarer, både for undervisning i klasser og oppfølging av enkeltelever. Vi har behov for vikar som kan komme på kort varsel.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Tone Mari Iversen tlf 95 255 222, eller på epost: tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no