Eidebakken skole har behov for tilkallingsvikar som lærer i de fleste fag for skoleåret 2018/19. Vi har behov for vikar som kan komme på kort varsel.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Tone Mari Iversen tlf 95 255 222, eller på epost: tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no