Kommunestyret i Lyngen besluttet tidligere en makspris på tilknytning til fibernettet på 8.000 inkl. mva. , gjeldende fra 1.1.2021

Prisen gjelder for fastboende og bedrifter registrert bosatt/lokalisert i Lyngen kommune.

Prisen forutsetter at bruker bor i rimelig nærhet av fibernettets trasè og at samlet tilkoblingskostnad ikke overstiger 20.000 inkl. mva.

I tilfeller der tilkoblingen overstiger 20.000 inkl. mva., vil det bli gjort særskilte vurderinger.

 

For hytteeiere, fritidsboliger og andre private gjelder regelen om at bruker betaler den reelle kostnad, ofte beløper dette seg til 11-12.000 inkl. mva.

 

Alle tilkoblinger bestilles hos www.homenet.no.

 

Med vennlig hilsen

Svein Eriksen

Leder utviklingsavdeling

Lyngen kommune

Tlf. +47 92038575