I kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2021-2024 ble følgende vedtatt:

Boligtilskuddet avsluttes 01.07.21 med frist for byggestart 01.07.22.

Søknadsfrist for 2021: 1. mars.

 

Link til retningslinjer: Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging i Lyngen.docx