Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig eller til refinansiering.

Du finner mer informasjon og e-søknadsskjema hos Husbanken:

http://www.husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/