Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Lyngen kommune. 
Søknadsfrist er 30.april.

Det lyses ut midler i 3 søknadskategorier:

Gruppe I: Tilskudd kultur og andre formål til lag og organisasjoner

Gruppe II: Tilskudd til festivaler kr. 20.000,- Levekårsutvalget gis fullmakt til å endre punkt ved behov, f.eks. til deltakelse på kurs og konferanser.

Gruppe III: Frie midler

Merk: Kategorien "frie midler"  lyses ut og fordeles i 2021 med forbehold om tildeling av midler fra kommunestyret.

Vedtatte retningslinjer 2017.pdf

Søknadsskjema kulturmidler 2021.doc PDF document ODT document

Søknadsskjema frie midler 2021.doc PDF document ODT document

Søknadsskjema festivaler 2021.doc PDF document ODT document

Dersom det pga koronasituasjonen ennå ikke har vært mulig å gjennomføre årsmøter, kan søknadene sendes inn med styrets forslag til årsmelding, regnskap og budsjett som grunnlag.

Søknadene sendes post@lyngen.kommune.no eller til  Lyngen kommune, Strandveien 24  9060 Lyngseidet

 

Ved spørsmål ta kontakt med Hege Sørensen,

hege.anita.sorensen@lyngen.kommune.no

tlf 400 28593