Det er tre ulike skjema å velge mellom hvert år: (Årstallet på vedleggene stemmer ikke, men har ingen betydning for søknaden. Vil bli rettet opp etterhvert)

  • Kultur
  • Festivaler
  • Frie midler til lag/foreninger som ikke direkte tilbyr kulturaktiviteter

Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Lyngen kommune. 
Søknadsfrist er 30.april.

 

Vedtatte retningslinjer 2017:

retningslinjer.pdf

 

Søknadsskjema kulturmidler:

Kulturmidler 2018-pdf

kulturmidler.doc PDF document ODT document

Søknadsskjema frie midler:

Friemidler 2018-pdf.pdf

friemidler.doc PDF document ODT document

Søknadsskjema festivaler:

Festivaler 2018-pdf.pdf

festivaler.doc PDF document ODT document