Lyngen kommune har i dag fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet på 1.5 millioner. Tilskuddet er maks-beløpet av hva kommunene kunne få, og er viktig for å styrke og utvikle legevakten i Lyngen.

Modellen for legetjenesten i Lyngen har fått mye oppmerksomhet de siste månedene fra nasjonale kompetansesentre og helsedirektoratet, da vi har full legedekning både blant fastleger og vaktleger. Mange kommuner har utfordringer med både legevakt og fastlege dekning, og Lyngen sin modell er interessant for andre små og mellomstore kommuner. Tilskuddet vil brukes til å investere i moderne utstyr, gode digitale løsninger for innbyggerne i Lyngen og styrking av kompetanse gjennom trening og kursing.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege Lyngen