Du kan også finne nyttig informasjon og e-søknadsskjema på Husbankens hjemmesider:
http://www.husbanken.no/tilskudd/refinansiering/