Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Søknaden sendes til og behandles av Husbanken.
 

Du vil finne nyttig informasjon og e-søknadsskjema på Husbankens egen hjemmeside:

http://www.husbanken.no/tilskudd/prosjektering/