Private eiendommer som har hatt tilsyn av avløpsanlegg i 2021, får skriftlig tilbakemelding innen februar 2022.

Hvis ditt avløp er blitt godkjent, får du brev om dette sammen med tilsynsrapporten. Om ditt anlegg må utbedres, vil du få varselbrev om utbedring sammen med tilsynsrapporten.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med Anna Axiotou 400 28 545 eller via e-post anna.maria.axiotou@lyngen.kommune.no.