Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Partnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Søknadsskjema - transporttjenesten i Troms fylke (TT-kort)

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

1. mai og 1. oktober

Søknaden sendes til

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Kjosveien 20

9060  Lyngseidet

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lyngstunet helse- og omsorgssenter
Telefon:77 71 17 00
Epost:post@lyngen.kommune.no
Postadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET
Besøksadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-04 13:21
Språk Norsk - Norwegian