Lyngen kommune har nå digitale trygghetsalarmer. Det gjør at det ikke lenger er nødvendig med fasttelefonlinje for å ha trygghetsalarm. Det gir også mulighet for å bruke ulike sensorer som varsler av seg selv, f.eks om ytterdøra blir åpnet på natt, eller at man ikke har kommet tilbake i senga etter toalettbesøk på natta.

Brukere får tildelt en alarmenhet som de bærer på seg og som kan utløses ved behov. Alarmen kobler seg opp og sender varsel direkte til hjemmesykepleien. Personell herfra vil ta kontakt med bruker/ kontaktperson og rykke ut når det er nødvendig.

Vi har også begynt å ta i bruk mobile trygghetsalarmer for de som kan gå seg bort, eller som av andre grunner har behov for å påkalle/ få hjelp utenfor hjemmet. Disse gir mulighet for å lokalisere hvor den som har alarmen befinner seg, og finnes i ulike varianter. Det er ønskelig med tett samarbeid med pårørende for å få det til å fungere.

Kommunen vil kreve inn egenbetaling som skal dekke abonnementsutgifter for trygghetsalarmen. Opplysninger om egenbetaling vil stå i vedtaket.

Vi har tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte. For å bruke denne må man få medisinene i multidose. Dette kan legekontoret ordne. Ved behov for hjelp til å få medisiner utdelt vil en nå først forsøke denne der det er mulig.

 

For mer informasjon kontakt:

Anette Samuelsen, tlf 90 57 29 17 eller Inger Nysted Grønvoll, tlf 77 71 17 05