KULTURPRISEN 2021 – FORSLAG PÅ KANDIDATER

 

Formålet med prisen: Å yte honnør til mottakere, samt å bidra til å stimulere til kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune.

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kultur/idrettslivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Lyngen  kjent utover landet på det kulturelle eller idrettslige plan.

Kulturprisen deles ut annethvert år. Levekårsutvalget velger ut årets vinner blant innkomne forslag eller eget forslag. Ordføreren deler ut prisen i kommunestyremøte før sommeren.

Lyngen kommune oppfordrer enkeltpersoner og lag/foreninger til å sende inn begrunnede forslag på kandidater til å motta prisen 2021.

Forslagene sendes til:

Lyngen kommune, oppvekst og kultur,

Strandveien 24

9060 Lyngseidet

Eller post@lyngen.kommune.no innen 28. april 2021.

 

Statutter for tildeling av kulturpris.pdf.docx PDF document ODT document