Foreløpig agenda

  • Forlengelse av Pollfjelltunellen (kort presentasjon av løsning og rutiner for stenging i byggeperioden)
  • Planlagte vann- og avløpsprosjekter i Furuflaten
  • Nye boligområder som utredes i kommunens arealdel
  • Byggeaktivitet på Øra
  • Fylkesvei 868 – Hvordan jobbe samlet og målrettet for å få utbedret strekningen Oteren – Furuflaten?