Vaksinasjon av ytteligere grupper i samfunnet vil gjennomføres etter fhi sine anbefalinger. Innbyggere i Lyngen trenger ikke ta kontakt med legekontor eller fastlege om vaksinering. Kommunen vil gå ut med informasjon og ta kontakt  om tidspunkt for vaksinering av aktuelle grupper fortløpende.