Prioriteringen vil i stor grad følge anbefalingene fra FHI

  1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger: oppstart uke 45 og vil foretas på sykehjemmet/omsorgsboligen
  2. Alle over 85 år og eldre vil bli kontaktet, og få vaksinen på Lyngstunet.
  3. 84 år - 75 år vil bli kontaktet, og få vaksinen på Lyngstunet.
  4. 74 år - 65 år vil bli kontaktet, og få vaksinen på Lyngstunet.

Det er kun Pfizer-vaksinen som per i dag er godkjent gitt som 3.dose, selv om man kanskje har fått Moderna tidligere. Det gir minst like god beskyttelse og innebærer ikke noe større sjanse for bivirkninger.