Timebestilling

Timebestilling

Hver Onsdag fra 16.november 2022 vil det være mulig å få koronavaksine på Lyngen Helsestasjon – Timebestilling

For å bestille time til vaksine, bruk følgende link:

Lyngen | ReMin

Regjeringen og FHI åpner nå opp for at risikogrupper i alderen 18- 64 år nå kan få oppfriskningsdose mot covid-19 Hvem kan få koronavaksine? - FHI

FOLKEHELSEINSTITUTTET GIR NÅ ALLE OVER 65 ÅR MULIGHET FOR NY OPPFRISKNINGSDOSE ( 4.DOSE) Man vil ikke få innkalling til time nå, men må bestille timen selv ved å ringe koronatelefonen 40028501 eller Helsestasjonen 40028598. Det er også mulig å bestille time for deg selv eller på vegne av andre i nære relasjoner på -  https://timebestilling.remin.no/lyngen 

For utdypende informasjon om oppfriskningsdoser, se: 

 

 

 

Har du noen spørsmål , behov for hjelp til å bestille eller endre time,  ta kontakt på telefon: 40028598 eller 40028501

Dersom det er behov for tilrettelegging i forhold til

vaksinering, ta gjerne kontakt med vaksinasjonsteamet 40028598 eller 40028501

Drop-in

I sommer vil det ikke være mulig med drop- in vaksinasjon. Du må bestille time på Lyngen | ReMin  eller ringe 40028598  for å bestille time.

Vaksinering dose 1

Alle personer over fem år som bor eller oppholder seg i kommunen kan få vaksine.

Vaksinen er frivillig og gratis.

Bestill time på https://timebestilling.remin.no/lyngen eller kom på drop-in dager. (For barn 5-11 år må det bestilles time pr telefon 40028598)

Vaksinering dose 2

Alle som har fått vaksinedose 1 og skal ha dose 2, får tildelt en time for vaksinedose 2 . Dersom du ikke kan benytte deg av tildelt time, eller du trenger å endre timen, kan du kontakte koronatelefonen 40028501 eller 40028598.

Vaksinering dose 3 (oppfrisknings dose)

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) må være minst 20 uker. Følgende grupper anbefales oppfriskingsdose (dose 3):

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere.
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene (se link: Hvem kan få koronavaksine? - FHI)
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan også få 3.dose 

Vaksinering dose 4 (oppfrisknings dose)

Regjeringen og FHI åpner nå opp for at risikogrupper i alderen 18- 64 år nå kan få oppfriskningsdose mot covid-19 Hvem kan få koronavaksine? - FHI

FOLKEHELSEINSTITUTTET GIR NÅ ALLE OVER 65 ÅR MULIGHET FOR NY OPPFRISKNINGSDOSE ( 4.DOSE) Man vil ikke få innkalling til time nå, men må bestille timen selv ved å ringe koronatelefonen 40028501 eller Helsestasjonen 40028598. Det er også mulig å bestille time for deg selv eller på vegne av andre i nære relasjoner på -  https://timebestilling.remin.no/lyngen

For utdypende informasjon om oppfriskningsdoser, se: 

Oppfriskningsdoser

Ny oppfriskningsdose for kommende høst/vintersesong

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Sjekk med din kommune eller fastlege hvor du bor.

Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18-64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det.  

Minimumsintervaller mellom doser

 • Mellom 1. og 2. dose må det ha gått minst 21 dager
 • Mellom 2. og 3. dose må det ha gått minst 20 uker
 • intervall mellom 3. og 4. vaksinedose er minimum 4 måneder

  Intervall for vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon med Covid -19:

  Har du hatt en bekreftet covid-19 sykdom, så kan du vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdose. Personer som ønsker oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Vaksinering av barn 5-11 år

Vaksinering av barn 5-11 år Alle mellom 5 og 11 år (født 2010-2016, og i 2017 når de er fylt 5 år) kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge.

Det er utviklet en egen vaksine av koronavaksinen Comirnaty (Biontech/pfizer) for små barn, (mindre dose). Se utdypende informasjon fra FHI om vaksinering av denne gruppen ved å følge lenkene under:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Koronavaksine for barn 5-11 år - FHI

Gjennomføring

Dersom dere ønsker vaksine til deres barn, ta kontakt med helsestasjonen telefon 400 28598. Det blir satt opp egne dager/tidspunkt for vaksinering av barn 5-11 år.

• Barnet/ungdommen må ha underskrevet samtykkeskjema, fra begge foreldre (følg link, skriv ut, signer og ta med til vaksinasjonsstedet): Samtykkeskjema for barn under 16 år

 

Vaksinering av ungdom 12-15 år (2006-2009)

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Barn over 12 år får vaksinen fra comirnaty med samme dosering som voksne. Mer utdypende informasjon kan du få ved å følge lenkene under:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Koronavaksine for ungdom 12-15 år - FHI

Barnet/ungdommen må ha underskrevet samtykkeskjema, fra begge foreldre (følg link, skriv ut, signer og ta med til vaksinasjonsstedet): Samtykkeskjema for barn under 16 år For å bestille time til ditt barn/ungdom, gå inn på følgende lenke: Lyngen | ReMin Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

MINIMUMSINTERVALL:

intervall mellom 3. og 4. vaksinedose er minimum 4 måneder

Intervall for vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon med Covid -19:

Har du hatt en bekreftet covid-19 sykdom, så kan du vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdose. Personer som ønsker oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over:

Hvem kan få koronavaksine? - FHI

Vaksinering av ungdom 16-18 år

Anbefaling fra FHI:

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8–12 ukers mellomrom mellom dosene

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine. 

Mer informasjon om vaksinasjon av barn og unge:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

koronavaksine-for-ungdom-16-17-ar-_bokmal.pdf (fhi.no)

 

For å bestille time kan du gå inn på følgende lenke:

Lyngen | ReMin

Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

Vaksinering av gravide

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Mer informasjon fra FHI finner du ved å følge lenken under

Gravide og ammende - FHI

Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

For å bestille time kan du gå inn på følgende lenke:

Lyngen | ReMin

Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper, og bør få grunnvaksinasjon. Oppfriskningsdose anbefales til personer i aldersgruppen 18-64 år innenfor disse samme risikogruppene:
Organtransplantasjon*  
Immunsvikt*  
Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
Downs syndrom*
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
Diabetes  
Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
Demens  
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
Hjerneslag  
 
Oppfriskningsdose til Aldersgruppen 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander
 
Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over:
Organtransplantasjon
Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.