Regjeringen har etter anbefaling fra FHI besluttet å tilby ny oppfriskningsdose til alle over 75 år.

Ny oppfriskningsdose anbefales til de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere - FHI

Selv om smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, mener FHI at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de nærmeste månedene. 

– Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI at det er grunn til å anbefale at de eldste og sykehjemsbeboere som tok 4. dose i fjor sommer og tidlig høst nå tar en ny oppfriskningsdose

Det anbefales at det må gå seks måneder mellom dosene.

De som ønsker ny dose bør oppsøke tilbudet i løpet av april for å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen. 

 

Bestill time på Lyngen | ReMin ( Det er mulig å bestille time på vegne av andre)

 eller ring telefon 40028501 eller 40028564