Timebestilling

Timebestilling

For å bestille time til vaksine, bruk følgende link:

Lyngen | ReMin

Timebestilling koronavaksine:

 • Fredag 13.mai kl 0930 – 10.30
 • Fredag 27.mai kl 0930- 10.30

Dersom du har spørsmål eller har behov for hjelp til å bestille eller endre time, ta kontakt på telefon: 40028501 eller 40028598

Dersom det er behov for noe tilrettelegging i forhold til

vaksinering, ta gjerne kontakt med vaksinasjonsteamet 40028598 eller 40028501

Drop-in

Det vil fremdeles være mulig med drop in for å få 1,2, 3 eller 4. dose koronavaksine følgende dager:

 • Fredag 13.mai kl 0930 – 10.30
 • Fredag 27.mai kl 0930- 10.30

Vaksinering dose 1

Alle personer over fem år som bor eller oppholder seg i kommunen kan få vaksine.

Vaksinen er frivillig og gratis.

Bestill time på https://timebestilling.remin.no/lyngen eller kom på drop-in dager. (For barn 5-11 år må det bestilles time pr telefon 40028598)

Vaksinering dose 2

Alle som har fått vaksinedose 1 og skal ha dose 2, får tildelt en time for vaksinedose 2 . Dersom du ikke kan benytte deg av tildelt time, eller du trenger å endre timen, kan du kontakte koronatelefonen 40028501 eller 40028598.

Vaksinering dose 3 (oppfrisknings dose)

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) må være minst 20 uker. Følgende grupper anbefales oppfriskingsdose (dose 3):

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere.
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene (se link: Hvem kan få koronavaksine? - FHI)
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan også få 3.dose 

Vaksinering dose 4 (oppfrisknings dose)

Tilbud om 2.oppfriskningdose til personer 80 år og eldre

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (dose 4) til alle eldre. Folkehelseinstituttet har allikevel åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Minimumsintervaller mellom doser

 • Mellom 1. og 2. dose må det ha gått minst 21 dager
 • Mellom 2. og 3. dose må det ha gått minst 20 uker
 • For de med alvorlig svekket immunforsvar skal det være 4 uker mellom dose 2 og 3. (dokumentert). Mellom dose 3 og 4 skal det være minimum 3 måneder. (se mer informasjon under punktet 4.dose)

Vaksinering av barn 5-11 år

Vaksinering av barn 5-11 år Alle mellom 5 og 11 år (født 2010-2016, og i 2017 når de er fylt 5 år) kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge.

Det er utviklet en egen vaksine av koronavaksinen Comirnaty (Biontech/pfizer) for små barn, (mindre dose). Se utdypende informasjon fra FHI om vaksinering av denne gruppen ved å følge lenkene under:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Koronavaksine for barn 5-11 år - FHI

Gjennomføring

Dersom dere ønsker vaksine til deres barn, ta kontakt med helsestasjonen telefon 400 28598. Det blir satt opp egne dager/tidspunkt for vaksinering av barn 5-11 år.

• Barnet/ungdommen må ha underskrevet samtykkeskjema, fra begge foreldre (følg link, skriv ut, signer og ta med til vaksinasjonsstedet): Samtykkeskjema for barn under 16 år

Vaksinering av ungdom 12-15 år (2006-2009)

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Barn over 12 år får vaksinen fra comirnaty med samme dosering som voksne. Mer utdypende informasjon kan du få ved å følge lenkene under:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Koronavaksine for ungdom 12-15 år - FHI

Barnet/ungdommen må ha underskrevet samtykkeskjema, fra begge foreldre (følg link, skriv ut, signer og ta med til vaksinasjonsstedet): Samtykkeskjema for barn under 16 år For å bestille time til ditt barn/ungdom, gå inn på følgende lenke: Lyngen | ReMin Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

Vaksinering av ungdom 16-18 år

Anbefaling fra FHI:

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8–12 ukers mellomrom mellom dosene

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine. 

Mer informasjon om vaksinasjon av barn og unge:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

koronavaksine-for-ungdom-16-17-ar-_bokmal.pdf (fhi.no)

 

For å bestille time kan du gå inn på følgende lenke:

Lyngen | ReMin

Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598

Vaksinering av gravide

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Mer informasjon fra FHI finner du ved å følge lenken under

Gravide og ammende - FHI

For å bestille time kan du gå inn på følgende lenke:

Lyngen | ReMin

Eller ta kontakt på telefon 40028501 eller 40028598