Koronavaksine

Kommunen har en egen side for koronavaksinasjon

Influensavaksine

DET ER FREMDELES MULIG Å TA SESONGENS INFLUENSAVAKSINE

FHI anbefaler spesielt alle i risikogruppene å ta influensavaksinen, både barn og voksne

https://www.fhi.no/nyheter/2021/risikovurdering-for-luftveisinfeksjoner-til-hosten-og-vinteren/

DU KAN BE OM Å FÅ VAKSINEN NÅR DU ER PÅ TIME VED LEGEKONTORET, ELLER DU KAN KONTAKTE LEGEKONTORET PÅ TELEFON 40028501 FOR Å BESTILLE TIME TIL VAKSINASJON

 

Hvem bør vaksineres?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022. Det er ingen prisreduksjon for levende svekket nasal influensavaksine. Dersom du tar vaksinen ved et kommunalt organisert tilbud skal selve vaksineringen også være gratis. Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen. 

Vaksinering av personer utenom målgruppene


Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Du kan lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet på HelseNorge nettsider. Det er helestasjonen i Lyngen som setter vaksinene i barnevaksinasjonprogrammet. Du kan kontakte helsestasjonen på telefonnummer 400 28 598.

Reisevaksiner

Dersom du skal ut og reise og ønsker informasjon om vaksinasjon kan du ta kontakt med helsestasjonen. Vi er behjelpelig med å finne hvilke vaksiner du har behov for. Se også informasjon om reisevaksiner på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør settes i god tid før avreise så det anbefales å bestille time i god tid. Til enkelte land/områder anbefales vaksiner som må gis i flere doser før avreise. Det er ikke alle vaksiner vi har på lager og det må også påregnes noe bestillingstid. 

Det anbefales derfor at du tar kontakt med oss gjerne to måneder før avreise for å undersøke hvilke vaksiner som bør tas, og om det er noe som må bestilles. 

 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg og dine barn under 16 år.  

Hvor mye du må betale er avhengig av hvilke vaksiner du skal ta.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt på HelseNorge

 

Ta kontakt på telefonnummer 400 28 598 for å bestille time til reisevaksinasjon.