Melding fra teknisk drift i Lyngen kommune. I morgen onsdag 21. august blir det vannavstenging fra kl. 09:00 til kl. 12:00. Gjelder abonnenter tilknyttet vannledningen fra Skomakerkrysset til og med Lattervika. Tapp opp vann til forbruk. Når vannet kommer tilbake la vannet renne til det er klart. I forbindelse med arbeider på vannverket kan det utover denne uken bli vannavstenging i kortere perioder.