Dette er en melding fra Teknisk drift i Lyngen kommune.

Tirsdag 31 oktober fra kl. 08:45 vil det bli vannavstenging  av den kommunale hovedvannledningen til Koppangen. Det vil foregå arbeid på hovedvannledningen og vannet er tilbake når arbeidet er ferdigstilt, ca. kl.11:00.

Tapp gjerne opp vann før kl. 08.30 og skyll rikelig med kaldt vann når vannet kommer tilbake i springen