Vi må stenge av vannet i Nord-Lenangen, i morgen den 30 juni fra kl. 10:00 til kl.12:00 på dagtid, pga vedlikehold. I denne perioden, bør man stenge innvendig stoppekran, for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning. Når vannet er tilbake, bør det tappes vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft.