Teknisk drift i Lyngen kommune melder at det den 2. oktober  fra kl. 14:30 til ca. kl. 16:30 vil bli  vannavstenging av den kommunale hovedvannledningen til Sør-Lenangen. Det vil foregå arbeid i inntaksdammen og vannet er tilbake når arbeidet er ferdigstilt.

 

Tapp gjerne opp vann før kl. 14:00 og skyll rikelig med kaldt vann når vannet kommer tilbake i springen.