Dette er en melding fra Teknisk drift i Lyngen kommune.

Den 10. november  fra kl.  02.00 til kl. 05:00  vil det bli  vannavstenging av den kommunale hovedvannledningen til Sør-Lenangen. Det vil foregå arbeid på hovedvannledningen og vannet er tilbake når arbeidet er ferdigstilt. Tapp gjerne opp vann før kl. 12:00  og skyll rikelig med kaldt vann når vannet kommer tilbake i springen.