Teknisk drift i Lyngen kommune melder at det onsdag den 20. september fra kl. 09:00 til kl. 13:00 vil bli vannavstenging av den kommunale hovedvannledningen til Elvejord/ Årøybukt vannverk. Det vil foregå vedlikeholdsarbeider på vannverket. Tapp gjerne opp vann før kl. 09:00 og skyll rikelig med kaldt vann når vannet kommer tilbake i springen.