Melding fra Teknisk drift i Lyngen kommune. På grunn av liten vanntilførsel blir det fra i dag fredag 12. mars og fremover, vannavstenging ved Koppangen vannverk. Abonnenter kan hente vann på tank som er plassert ved Harry Hansen sin garasje i Myhreveien nr.6, eller fra utekran på Fastdalen grendehus. Vannet fra tanken må kokes. Vannavstengingen forventes å vare til ut i uke