Vannlekkasje på Drabeng

Vi har en vannlekkasje på Drabeng. Vannet på strekninga Årøybukt-Drabeng må stenges i forbindelse med utbedring. Vannet forventes å måtte være stengt ca 3 timer. Personell er på stedet og arbeider med saken.
Publisert | Oppdatert 18. May 2019