I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av områderegulering for eiendommene Gnr./bnr. 67/9, 67/10, 67/13, 67/63, og 67/98 i Lyngen kommune.

 Les mer her: Varsel Vollneset_industriområde.pdf