Lørdag 13 april stenger snøscooterløypene med næringsformål i Lyngen kommune, jamfør Forskriftens § 4 c (Forskrift om snøscooterløyper med næringsformål, Lyngen kommune, Troms) Det vil si næringsløypa på Svensby gnr/bnr 123/12 og Lenangsøyra gnr/bnr 112/17