Fylkesmannen i Troms og Finnmark videreformidler med dette informasjon fra Meteorologisk institutt om svært kraftige vindkast, oransje nivå for Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Se informasjon nedenfor. 

 

Med vennlig hilsen

Ingeborg Skjelmo
Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

________________________________________

Mer info

Avsender

Meteorologisk Institutt

Kilde

https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler

Faren øker fra

09.01.2020 12:00:00

 

09.01.2020 22:00:00

Konsekvens

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Råd

Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Betydning av varslingsnivå

Alvorlig situasjon

Sannsynlighet

Høyst sannsynlig > 50%