Blåisvatnet og Jiehkkejávri er vedtatt som norsk og nordsamisk navn på vatnet i Sør-Lenangen.

Vedtaket kunngjøres jf. Lov om stadsnavn

Vedtaket kan påklages ihht. Lov om stedsnavn§ 10.

§ 9 i forskrift til Lov om stadsnavn, femte ledd, sier at "Kommunen skal gjere eit vedtak kjent for dei som har klagerett etter stedsnamnlova § 10 første ledd, og som ikkje er parter i saka"

Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavna har klagerett, og det samme gjelder offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av stedsnavnet.

 

Klagen sendes til vedtaksorganet, som er kartverket, på post@kartverket.no