De fem kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø har gjort vedtak om å legge interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14.

 

Vedtatt kystsoneplan for Tromsøregionen består av følgende dokumenter:

 

Planbeskrivelse/vedtatt plan – alle dokumenter

Planbestemmelser

Konsekvensutredning

Oversiktskart Tromsøregionen

Plankart Lenangen

Plankart Karlsøy

Plankart Malangen

Plankart Balsfjord

Temakart Tromsø

Temakart Balsfjord