Utviklingen av området skal sees i sammenheng med utvikling av Lyngen som destinasjon og som kommunesenter.  

Har du innspill eller kommentarer til Lyngenløftet, ta kontakt med prosjektleder; jorunn.nyheim@lyngen.kommune.no

Planprogrammet